Generator VIP


Vlasnik: VIPnet d.o.o.
Isporuka i ugradnja generatora C1000D5 u specijalnom kontejneru s nivoom buke 62 dB(A) na 7 m, po principu "ključ u ruke".