Ribarski brod „Marituna“


Vlasnik: Marituna d.o.o.
Dužina: 23 m
Registar: HRB

Isporuka opreme i tehnička podrška pri ugradnji:

  • 1 x Pogonski motor KTA19-M3, 373 kW
  • 1 x Reduktor Twin Disc MG 5170