Trajekt „Grbalj“


Vlasnik: Pomorski Saobraćaj  d.o.o.
Dužina: 60 m
Registar: HRB

Isporuka opreme i tehnička podrška pri ugradnji:

  • 2 x Pogonski motor KTA19-M3, 447 kW
  • 1 x Kobelt elektronski sistem upravljanja 6525